Medlemsinformation december 2018

Den 3 december hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Hyresavgiften för garage kommer fr.o.m. den 1 mars att höjas med 100 kr till totalt 600 kr.
 • Fönsterrenoveringen är nu inne i sitt slutskede, kvarstår gör Hagåkersgatan 9A-9B
 • Just nu är det åtta personer i kö till garage, tre i kö till parkering samt ingen i kö till MC-garage.

Styrelsen önskar alla boende en god jul och gott nytt år! 😊

Medlemsinformation november 2018

Den 6 november hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

  • Elarbeten i garagen har påbörjats där brytare, eluttag och elkablage byts ut.
  • Fönster på Djäknegatan 1 har nu slutbesiktigats. Under nästa vecka kommer fönster på Djäknegatan 3 besiktigas.
  • Just nu är det åtta personer i kö till garage och fyra i kö till parkering.

Medlemsinformation oktober 2018

Den 8 oktober hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Ny tidsplan för den kvarstående fönsterrenoveringen på Hagåkersgatan är uppsatt i berörda trappuppgångar.
 • I garagen kommer elkablage, uttag och brytare bytas ut framöver, mer information kommer gå ut till de som hyr garage. Hyran på garagen kommer också höjas något.
 • På förekommen anledning vill styrelsen vädja till alla boende att visa hänsyn till varandras cyklar och barnvagnar i våra källare. Båda har full rätt att stå där.
 • Just nu är det nio personer i kö till garage, fem i kö till parkering och en i kö till MC-garage.

Medlemsinformation september 2018

Den 10 september hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Fönsterrenoveringen går vidare, nu har den kört igång igen på Hagåkersgatan.
 • Företaget som delar ut tidningar i våra hus har gjort sönder sin nyckel och kommer därför inte längre in, de ska nu få en tagg istället. Under en kort tid kan därför inte tidningar delas ut.
 • Höstens fixardag blir på lördagen den 13 oktober klockan 10:00.
 • Nytt tryckkärl och en ny pump har installerats i pannrummet då de gamla behövdes bytas ut.
 • Föreningen har fått en ledig källarlokal som är 29 kvadratmeter stor. Om någon medlem är intresserad av att hyra denna, kontakta styrelsen senast den 29 september.
 • Just nu är det tio personer i kö till garage och sju i kö till parkering.

Höstens fixardag

Höstens fixardag som är på lördagen den 13 oktober klockan 10:00 kommer att innehålla följande uppgifter:

 • Rensa rabatter
 • Rensa sandlåda
 • Klippa gräskant längs staket vid parkering
 • Plantera
 • Städa/tvätta fönster i tvättstugor, källare.
 • Rensa vindar från skräp/möbler

Container kommer att finnas på gården om ni vill passa på att slänga skräp som inte kan slängas i ordinarie sopstationer, dock ej elektronik. Efter allt fixande gör vi som traditionen bjuder och grilla hamburgare/korv och dricker kaffe tillsammans.

Extra föreningsstämma

Onsdagen den 12 september klockan 18:00 har föreningen en extrastämma på föreningens grillplats. Anledningen till extrastämman är att två motioner kom in till årsmötet som avser ändringar av föreningens stadgar, för att kunna ändra i stadgarna krävs för att föreningen tar upp motionerna på två på varandra följande stämmor.
Mer information om stadgeändringar går att läsa på Bolagsverkets hemsida.

Kallelsen till extrastämman har nu delats ut till alla bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Om du inte kan medverka kan du ge en fullmakt till en granne som då kan rösta för dig.

Medlemsinformation augusti 2018

Den 13 augusti hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Det blir en extrastämma om ändring av föreningens stadgar onsdagen den 12 september, separat kallelse kommer delas ut
 • Föreningen har haft inbrott på vinden på Hagåkersgatan 7C, inget av värde verkar vara stulet men dörren till vinden gick sönder och har nu reparerats.
 • Arbetet med den nya grillplatsen på gräsmattan mellan Djäknegatan 1 och 3 skjuts till nästa år.
 • Just nu är det nio personer i kö till garage, sex i kö till parkering samt två i kö till MC-garage.