Medlemsinformation maj 2019

 • Årsmötet kommer vara den 21 maj klockan 18:30. Kallelse kommer inom kort delas ut till alla medlemmar.
 • Nästa fixardag kommer vara lördagen den 11 maj, se separat utskick för mer information.
 • Inför årets grillsäsong vill styrelsen påminna om att grilla med kolgrill inte är tillåtet på balkongen. Grillar du med t.ex. elgrill på balkongen ska du först stämma av med dina närmaste grannar så de inte störs av röken. Är du osäker på vad som gäller, läs föreningens trivsel- och ordningsregler.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage och en i kö till parkering.

Fixardag

Lördagen den 11 maj klockan 10:00 är nästa fixardag. Den kommer innehålla följande uppgifter:

 • Rensa rabatter, lägga ut täckbark
 • Rensa sandlåda
 • Plantera
 • Fixa pallkragar att odla i
 • Städa tvättstugor, vindar, källare
 • Olja möbler, sopstationer, staket

Container kommer att finnas på gården om ni vill passa på att slänga skräp, dock ej elektronik, som inte kan slängas i ordinarie sopstationer. Efter allt fixande gör vi som traditionen bjuder och grillar korv & dricker kaffe tillsammans.

Glöm inte att DU är en viktig del i föreningen, att vi alla har ett ansvar! Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Har du krämpor eller skada? Kom ändå, du kanske kan grilla korven eller hålla upp en dörr åt en granne? Eller ” bara tjôta lite”…

Medlemsinformation april 2019

Den 28 mars hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Varmvattnet kommer stängas av i alla hus onsdagen den 3 april mellan klockan 09:00 – 15:00. Anledningen är att underhållsarbete kommer utföras på värmeväxlaren i pannrummet. Kallvatten kommer fortfarande finnas i kranarna under underhållsarbetet.
 • Nästa fixardag kommer vara lördagen den 11 maj. Mer information om detta kommer i april.
 • Företaget Express Fönsterteknik & Bygg AB fortsätter med fönsterrenoveringen som preliminärt kommer vara klar vecka 19. De kommer dock inte hantera beställningar av nya persienner som Wintec tidigare gjort. Om du vill ha nya persienner kan du t.ex. kontakta följande företag:
  • Bryma Solskydd, tel 031-23 80 70
  • Lindh’s Rollo Persienner och Markiser, tel 031-40 87 50

Avstängning av varmvatten

Varmvattnet kommer stängas av i alla hus onsdagen den 3 april mellan klockan 09:00 – 15:00. Anledningen är att underhållsarbete kommer utföras på värmeväxlaren i pannrummet.

Kallvatten kommer fortfarande finnas i kranarna under underhållsarbetet.

Odla i pallkrage?

Är du trädgårdsintresserad och vill ha en egen liten odlingslott?

Det finns i dagsläget fyra stycken odlingslådor som kan hyras per säsong och det är först till kvarn som gäller. Vid stort intresse finns det plats för ytterligare fyra stycken.

 • Du ansvarar för plantering/ skötsel under säsongen samt iordningställande när säsongen är över.
 • Kostnad är 250 kr per säsong, ca 1/5-31/10.
 • Behövs det nya odlingslådor ordnar trädgårdsgruppen pallkragar och förbereder med grus/täckduk/matjord.

Är du intresserad?
Vänligen mejla en intresseanmälan till tradgard@bbim.se senast 30/4.

Fortsättning på fönsterrenoveringen

Konkursförvaltaren hann tyvärr inte klart med den återstående fönsterrenoveringen. Därför har nu styrelsen tecknat avtal med Express Fönsterteknik och Bygg AB som kommer återuppta fönsterrenoveringen från och med vecka 12.

Den återstående renoveringen beräknas ta ca 3 veckor. Efter detta påbörjas åtgärder av besiktningsanmärkningar från både Djäknegatan och Hagåkersgatan som beräknas ta ca 4 veckor.

Om allt går som det ska så är allt klart runt vecka 19.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta styrelsen.

Årsmöte och motioner

Tisdagen den 21 maj är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.

Kallelse till årsmötet med dagordning och redovisning kommer delas ut i alla brevlådor.

Medlemsinformation mars 2019

Den 4 mars hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Företaget Wintec som renoverar föreningens fönster har gått i konkurs och en konkursförvaltare har tagit över arbetet. Konkursförvaltaren jobbar dock bara fram till 11 mars och hinner tyvärr inte färdigt med den resterande delen av renoveringen. Styrelsen arbetar just nu med att hitta ett nytt företag som kan färdigställa fönsterrenoveringen så fort som möjligt.
 • Om boende behöver byta ut fönster i sina lägenheter pga att de gått sönder ska ytterglaset vara kulturglas och det inre energi-/ljuddämpande glas. Om tveksamhet råder vid byte av glas kontakta styrelsen. Utseendemässigt och av energibesparingsskäl är viktigt att i fortsättningen använda samma sorts glas vid byte.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage och två personer i kö till parkeringsplats.
 • Vår sophantering fungerar tyvärr inte bra i vår förening. Styrelsen uppmanar alla boende att tänka sig för innan man stoppar in för stora emballage i kärlen för plast och kartong.
 • Föreningen har drabbats av stölder i källarna. Styrelsen uppmanar alla boende att se till att källardörrarna är ordentligt stängda när de passar in eller ut genom dem så kanske vi kan slippa framtida stölder.
 • Ny kompletterande belysning är beställd till garagelängan på Hagåkersgatan.
 • Årsmötet kommer i år vara tisdagen den 21 maj. Motioner kan skickas till styrelsen antingen via e-post eller läggas i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A. Motioner ska lämnas in senast den 15 april.

Wintec i konkurs

Wintec Fönsterteknik i Gbg AB försattes i konkurs den 11 februari 2019 genom beslut av Göteborgs tingsrätt. Konkursförvaltare är utsedd av tingsrätten och BBiM’s styrelse kommer att träffa honom måndagen den 18 februari för att avtala om fortsättningen och avslutningen av fönsterrenoveringen.

Det mest troliga är att konkursförvaltaren fortsätter och avslutar fönsterrenoveringen. För tillfället är detta den information som vi kan ge.

Har du frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta styrelsen via e-post eller vår ordförande Per Elffors.

Medlemsinformation februari 2019

Den 4 februari hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Fönsterrenoveringen är inne på sista etappen mot Hagåkersgatan på Hagåkersgatan 9A-B, beräknas vara klart i februari.
 • Om boende behöver byta ut fönster i sina lägenheter pga att de gått sönder ska ytterfönstret vara kulturglas och det inre energi-/ljuddämpande glas.
 • Styrelsen vill påminna om att fortlöpande parkering utanför garagen inte är tillåten. Nu i vintertid blir det särskilt bekymmersamt då eventuell snöröjning inte går att göra när bilar står i vägen.