Medlemsengagemang

Medlemsengagemanget är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta styrelsen eller respektive arbetsgrupper. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Medlemmar som har förtroendeuppdrag eller medverkar i någon arbetsgrupp, bidrar alla till att skapa den väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i.

Medlemsinformation är vår informationsblad som kommer ut efter varje styrelsemöte månadsvis. Informationsbladet fyller en viktig funktion i föreningens strävan att hålla medlemmar informerade om föreningens verksamhet. Informationsbladet hittar du på anslagstavlan i respektive port, hemsidan och på vår facebooksida. Vi uppdaterar hemsidan löpande med status kring oliak projekt, information som kan vara nyttig för dig som medlem och mycket annat

Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet som ledamot i styrelse, eller vara med i en av våra arbetsgrupper, är du välkommen att kontakta styrelsen som då förmedlar kontakt.

Våra arbetsgrupper är

  • Miljö- och energi
  • Trädgård
  • Bygg- och renovering
  • Ekonomi