För boende

Parkering och garage

I föreningen finns ett antal parkeringsplatser och garage samt ett MC-garage. För att få en parkeringsplats eller garage behöver du ställa dig i kö vilket man gör genom att mejla till parkering@bbim.se. Aktuell kölista står i varje medlemsutskick.

Parkeringsplats kostar 250 kr/månad, garage kostar 500 kr/månad och plats i MC-garage kostar 200 kr/månad.

Att parkera sin bil utanför sitt garage är ok under kortare perioder men det får inte missbrukas. Vi behöver hålla ytorna fria för framkomlighet. Garagen är till för att förvara bilen i, inte utanför.

Nycklar och taggar

Varje lägenhet har fått tre stycken nycklar till ytterportarna och källardörrarna. Dessa nycklarna går också till de allmänna utrymmena såsom tvättstugor, vinds- och källarförråd. Nycklarna på Djäknegatan fungerar enbart på Djäknegatan 1-3 och nycklarna på Hagåkersgatan fungerar enbart på Hagåkersgatan 7-9.

Varje lägenhet ska ha fått tre stycken taggar (elektroniska nycklar) för att kunna använda ta sig in . Taggläsare finns i nästan alla ytter- och källarportar. Boende både på Djäknegatan och Hagåkersgatan kan ta sig in överallt där en taggläsare finns.

Behöver du en extra nyckel till ytterporten eller tagg? Mejla styrelsen@bbim.se.

Porttelefon

Porttelefonerna i våra hus ringer upp valfritt telefonnummer till de boende. Porten öppnas genom att trycka på knappen ”5” på din knappsats under samtalets gång.

Behöver du uppdatera dina uppgifter i portelefonen? Eller är du nyinflyttad och behöver få in ditt namn och telefonnummer? Mejla styrelsen@bbim.se.

INTERNET, TV och telefoni

Föreningen har ett kollektivavtal med ComHem där 100 Mbit internet, vanlig telefoni och ett grundläggande TV-utbud ingår. Kostnaden för detta ligger på 150 kr/lägenhet.

Är du nyinflyttad och vill få igång ditt internet/tv/telefoni? Ring ComHem på 90 200, de ska hitta föreningens kollektivavtal med automatik när de frågar vart du bor.

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor, en på Djäknegatan 1C som tillhör Djäknegatan 1-3 och en på Hagåkersgatan 9A som tillhör Hagåkersgatan 7-9.  Boende på Djäknegatan kan inte nyttja tvättstugan på Hagåkersgatan och tvärtom.

Till varje lägenhet ska det finnas en bokningslås med tillhörande nyckel för att boka tvättid.

ARBETSGRUPPER

Vill du engagera dig i föreningen men vill inte sitta i styrelsen? Det finns fyra arbetsgrupper som har olika inriktningar beroende på vad du är intresserad av.

Renoveringsgruppen (renovering@bbim.se)
Går igenom aktuella renoveringar och nya renoveringsbehov. Följer upp föreningens underhållsplan.

Trädgårdsgruppen (tradgard@bbim.se)
Arbetar med föreningens grönytor och arrangerar fixardagarna som är två gånger per år.

Ekonomigruppen (ekonomi@bbim.se)
Arbetar med föreningens ekonomi.

Miljö- och energi-gruppen (miljo@bbim.se)
Arbetar med föreningens miljö- och energifrågor, t.ex. belysning, hur vi kan förbättra våra sopstationer m.m.

Trivsel och ordning

Självklart ska alla trivas i vår förening! Därför måste vi också ha några ordningsregler, så att vi visar varandra hänsyn. När man bor i flerfamiljshus som våra är det extra viktigt.

Tänk på att inte störa dina grannar. För höga ljud av vattentappning, musik, sång eller fest kan vara störande. När du/ni skall ha en tillställning/fest, meddela dina grannar, exempelvis på anslagstavlan.

Läs gärna igenom föreningens trivsel- och ordningsregler.

Återvinning

Vardagssopor

Det finns två sopstationer i föreningen: en på garageplanen framför det gula tegelhuset på Hagåkersgatan på sidan som vetter mot Djäknegatan. Den andra är på baksidan av det röda tegelhuset på Djäknegatan 1, vid sidan av Frisörsalongen.

Vi har ett väl utbyggt sopsorteringssystem där du kan sortera plast, metall, papper, tidningar, matavfall och brännbart restavfall. För att hålla utgifterna så låga som möjligt är det bra om vi är noggranna när vi sorterar.

Miljöfarligt avfall – avfallsstationer

I våra egna sopstationer kan du inte lämna glas, batterier, glödlampor, kläder. Det får du lämna på någon av kommunens återvinningsstationer, dessa kan du läsa mer om här:

Grovavfall och miljöfarligt avfall – Återvinningscentraler

Varje lägenhet i föreningen har blivit tilldelad ett ÅVC-kort, som används på återvinningscentralerna. Med kortet har du sex fria besök per år.

Kortet ska följa med handlingarna med din bostadsrätt vid köp/överlåtelse.

Cykelrum

Det finns cykelrum i alla tre husen där cyklar och barnvagnar kan förvaras. Däremot ska inte något annat förvaras i cykelrummen, på grund av brandrisk och utrymmesskäl.

Viktigt: lås inte fast cykeln/barnvagnen i annat än cykelställ eller barnvagnsstången

Det är inte tillåtet att låsa fast sin cykel i andra material som sitter fast i fastigheten, som till exempel i rör eller element. Skälet till detta är att om någon vill stjäla en cykel och inte kommer åt den via låset utan ger sig på det som cykeln sitter fast i, så kan det innebära stora reparationskostnader. Alla stora kostnader för föreningen kan komma att hamna på din egen månadsavgift.