Rättigheter & Skyldigheter

Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Dessa skiljer sig från att bo i till exempel en hyresrätt på en rad olika områden. Föreningen ansvarar normalt för det yttre underhållet, det vill säga föreningens hus och mark. Inre underhåll i lägenheten ansvarar bostadsrättshavare för. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastigheter sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi mår bra och att såväl huset som lägenheterna är i gott skick.

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på föreningens samlade driftkostnader och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning etc. som behövs. Var alltså rädd om vår gemensamma egendom! Det håller föreningens kostnader, och därmed din egen månadsavgift nere.

Som bostadsrättsägare har du också rättigheter:

  • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet
  • Det är du som bestämmer om och när du vill måla om eller renovera i lägenheten (omfattande renoveringar, som t.ex rivning av vägg, kräver dock styrelsens godkännande).
  • Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du och köparen kommer överens om.