Parkering & garage

Bostadsrättsföreningen BBIM erbjuder möjlighet för parkering utomhus eller inomhusgarage.

Vill du ställa dig i kö för garage eller parkeringsplats, det gör du genom att logga in på Mitt HSB.
Om du fått en garageplats, så kontaktar du styrelsen för att få nycklar.

Parkering: Föreningen har totalt 56 parkeringsplatser fördelade längs med Hagåkersgatan samt Djäknegatan. Kostnad för hyra av parkeringsplats är 300kr/månaden.

Vill du ha extra parkering, så sker detta i mån av plats och under en 3 månaders kontrakt.

Bilgarage: Föreningen har totalt 26 garageplatser fördelade på Hagåkersgatan och Djäknegatan. Kostnad för garage är 600kr/månad.

Som garageinnehavare är det INTE ok att parkera permanent utanför ditt garage. Sker detta upprepande, finns risk då att du förlorar garageplats, eventuellt får tilläggskostnad på avgiften.

MCgarage: Föreningen har två MCgarageplatser. Kostnad för Mcgarage är 300kr/månaden.