Trivsel- och ordningsregler

Styrelsen har under den senaste tiden jobbat med att se över och uppdatera de gemensamma trivsel- och ordningsreglerna vi har i föreningen. För att alla ska komma bra överens och slippa konflikter ser styrelsen i egenskap av medlemmar i föreningen att alla medlemmar har en god förtrogenhet med dessa regler, vi ber därför att ni noga läser igenom denna kopia och sparar den om några frågor skulle uppkomma i framtiden.

Vi vill passa på att påminna om hemsidan och anslagstavlorna där ni lätt kan se vad som är på gång och vad som har diskuterats på månadens styrelsemöte. Vi vill även påminna om att frågor lättast ställs till styrelsen via mejl på Styrelsen@bbim.se

Här nedan kan du ladda ner föreningens trivsel- och ordningsregler i PDF