Brandskyddsarbete

Ansvaret för brandskyddsarbetet i brf Bra Boende i Mölndal ligger hos bostadsrättsföreningen och hos de boende.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram information för boende om vad man ska göra om det börjar brinna och hur man skyddar sitt hem mot bränder. Läs den! informationen hittar du här: Brandskydd hemma

Lägenheterna ska vara utrustade med brandvarnare. Bostadsrättshavare ansvarar för att brandvarnare fungerar och är korrekt monterad och ansvarar för att såväl underhålla som reparera brandvarnare och bekosta åtgärderna.

Rekommendationerna för säker brandskydd i hemmet är minst 1 branddetektor och brandsläckare.