Hemförsäkring

Enligt föreningens stadgar skall medlemmar boende i BRF Bra Boende i Mölndal teckna en egen gällande hemförsäkring med ett s.k. bostadsrättstillägg. Hemförsäkringen täcker bl.a. det underhållsansvar som vilar på den enskilde bostadsrättsinnehavaren.