Sophantering & avfall

Föreningen har två sopstationer, den ena bakom Djäknegatan 1 samt den andra på framsidan av Djäknegatan 3, längs garagelängan. 

Våra sopstationer har inkast för de vanligt förekommande avfall så som papp/kartong, brännbart, plast, tidning och matavfall. Det är inte ok att slänga större vikta kartonger, eller annan olämpligt avfall och lämna dessa utanför kärlen. 

Större avfall så som möbelkartonger, glas, elektronik etc hänvisas till en  återvinningscentral tillhörande kommunen. Du som medlem har 6 fria besök per år och kommer in med hjälp av ditt körkort. 

Din återvinningscentral hittar du i Kikås eller Högsbo. 

Vi alla behöver ta ett gemensamt ansvar för hur vi hanterar och slänger våra sopor. Tänk på miljön och föreningens ekonomi vid sophantering. 

Två gånger per år anordnar föreningens Trädgårdsgrupp städdagar, dessa två dagar hjälps vi alla åt att ordna, städa och fräscha upp våra allmänna utrymmen. Inför städdagarna sätts det upp en informationsblad. En container beställs och finns tillgänglig för våra medlemmar, elektronik och farligt avfall är inte ok att slänga i dessa containrar.