Laddstation

Föreningen har vid senaste årsstämman fattat beslut om att under 2021/2022 påbörja inhämtning av underlag för eventuella laddstationer till föreningen.

Under årets gång har dialog förts med Mölndals energi, samt inhämtning av offerter. Dock är det en fortsatt pågående process och inget beslut är fattat om genomförande dagsläget.

HSB har även öppnat upp för att även de har olika lösningar för laddstationer.

Det föreningen behöver tänka på är
– Kapacitet av ström som efterfrågas, antal laddstationer, grävning/icke grävning.

Uppdaterad: 2022-02-10