Laddstation

Föreningen har vid årsstämman 2022 fattat beslut om att påbörja inhämtning av underlag för eventuella laddstationer till föreningen.

Under 2022 samt 2023 har dialog förts med Mölndals energi, samt inhämtning av offerter. Dock är det en fortsatt pågående process och inget beslut är fattat om genomförande dagsläget.

En förutsättning för att föreningen skall genomföra denna investering är att få bidrag från naturvårdsverket. Detta är nu beviljat och arbetet med att ta in olika anbud fortsätter.

Arbetet kommer preliminärt att genomföras under 2024.

Uppdaterad: 2022-02-10