Skyddsrum BBIM

Våra tre fastigheter Djäknegatan 1 Djäknegatan 3 samt Hagåkersgatan har skyddsrum.

Skyddsrummen är placerade enligt nedan;

Djäknegatan 1: Skyddsrum finns i källarplan uppgång D, antal platser 79

Djäknegatan 3: Skyddsrum finns i källarplan uppgång A-B, antal platser 54

Hagåkersgatan 7-9: Skyddsrum finns i källarplan uppgång 7A, 7C samt 9A, antal platser 128 (35,44,49)

I skyddsrummen finns inte tillgång till vatten eller mat. I skyddsrummen vistas enbart människor, djur är inte tillåtna.