Våra stadgar

Nedan kan du läsa online-pdf alternativt ladda ner föreningens stadgar. Vid eventuella funderingar får du självklart kontakta oss i styrelsen.

Kännedom om föreningens stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgarna noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem.

Ändring av stadgar
Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på en stämma. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgarna. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring

Bildkälla: HSB