Medlemsinformation maj 2020

 • En kallelse till årsmötet den 8 juni har delats ut till samtliga medlemmar. Årsmötet kommer att vara i Bosgårdsskolans matsal.
 • Projektledare på HSB håller på att planera tak- och balkongrenoveringar på Djäknegatan 1 och 3 och håller just nu på med arbete kring förfrågningsunderlaget till entreprenörer.
  Arbetet kommer att påbörjas på Djäknegatan 3 och renoveringarna kör preliminärt igång i augusti. Mer information kommer i juni.
 • Det är avloppslukt i källaren på Djäknegatan 1, utredning pågår.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till MC-garage.

Medlemsinformation april 2020

Den 14 april hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Det framflyttade årsmötet kommer att vara den 8 juni. En kallelse till årsmötet kommer i maj.
 • Vårens fixardag som var tänkt att ha lördagen den 25 april är inställd pga Covid-19. En container kommer dock att finns tillgänglig under detta datum där medlemmar kan slänga saker (EJ ELEKTRONIK!).
 • Vår förvaltare på HSB har påbörjat arbetet med att gå igenom föreningens underhållsplan. Pga nuvarande läge med Covid-19 kommer sannolikt saker i underhållsplanen behöva flytta runt tidsmässigt. 
 • En okulär besiktning av balkongerna på Djäknegatan kommer ske tillsammans med hantverkare i slutet på april. Besiktningen kommer ske ifrån gräsmattan så inga medlemmar kommer behöva släppa in personer i sina lägenheter. Besiktningen görs som förberedande arbete inför balkongrenoveringen.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.

Senarelagd årsstämma

På grund av det rådande läget med coronaviruset Covid-19 kommer föreningens årsstämma bli framflyttad och styrelsen återkommer med ett nytt datum längre fram.

Årsredovisning och revisionsberättelsen för 2019 finns tillgänglig på föreningens hemsida. Om någon medlem vill ha en papperskopia går det bra att kontakta styrelsen så löser vi detta.

Felanmälan

Från och med den 1 april 2020 ska alla felanmälningar på våra fastigheter gå till HSB. Det kan t.ex. gälla en trasig tvättmaskin, en ytterport som inte går att öppna/stänga eller trasiga lampor i allmänna utrymmen m.m.

För att göra en felanmälan kan du antingen ringa eller fylla i ett formulär på HSB’s hemsida.

Telefonnummer             031-776 84 00
Webbanmälan                www.hsb.se/molndal/felanmalan/

Vid akuta fel utanför kontorstid (efter klockan 17:00), ring Securitas
på 010-470 51 05.

Medlemsinformation mars 2020

Den 10 mars hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Måndagen den 16 mars kommer föreningens träd att beskäras av en arborist. Detta är ett återkommande arbete som måste göras för att våra träd ska må bra. Tyvärr är trädet utanför Hagåkersgatan 9A så dåligt att det måste tas ner.
 • Från 1 april kommer HSB att ta över all felanmälan för våra fastigheter. Mer information om detta kommer i slutet av mars.
 • Reglerna för mangelrummet har varit oklara och kommer att förtydligas.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage, tre personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.

Årsmöte och motioner

Tisdagen den 21 april är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 mars.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A. Kallelse till årsmötet med dagordning och redovisning kommer delas ut i alla brevlådor.

Medlemsinformation februari 2020

Den 10 februari hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Årets stämma blir tisdagen den 21 april, kallelse till årsstämman kommer i början på april. Se separat anslag om motioner.
 • Under stormen som nyss var har det droppat in vatten på våra vindar lite här och var men inget allvarligt. Det är regn i kombination med kraftig vind som ställer till det. Styrelsen kommer under året att påbörja arbetet med att hitta ett företag som kan hjälpa oss med takrenoveringarna.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage men ingen i kö till varken parkering eller MC-garage.

Medlemsinformation januari 2020

Den 7 januari hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Från och med nu kommer en extra avgift läggas på andrahandsuthyrningar. Avgiften styrs av årets prisbasbelopp och ändras från år till år. För 2020 kommer denna avgiften ligga på 394 kr. Se paragraf §4 i föreningens stadgar för mer information.
 • Utbytet av ej godkända kulturglas är nu avklarat. Detta innebär att fönsterrenoveringen nu är helt klar.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage men ingen i kö till varken parkering eller MC-garage.

Medlemsinformation december 2019

Den 2 december hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Styrelsen vill påminna om att fortlöpande parkering utanför garagen inte är tillåten. Nu i vintertid blir det särskilt bekymmersamt då eventuell snöröjning inte går att göra när bilar står i vägen.
 • Arbetet med att byta ut de felaktiga kulturglasen på Hagåkersgatan 9A-9B är snart avklarat.
 • Källardörren i trapphuset på Hagåkersgatan 7B ska repareras.
 • Just nu är det 5 i kö till garage, 1 i kö till parkering och ingen i kö till MC-garage.
 • Vattenläckaget på garagelängan på Hagåkersgatan har undersökts av hantverkare, det är inte så allvarligt som man först trodde men taket behöver ändå bytas. Arbetet kommer beställas efter årsskiftet.
 • En arborist har varit och undersökt föreningen alla träd. Flertalet träd kommer att beskäras samt att oxelträdet vid porten på Hagåkersgatan 9A kommer tas ned. Arbetet kommer att utföras under tidig vår.

Styrelsen önskar alla boende en god jul och gott nytt år! 😊