Medlemsinformation september 2020

 • Tak- och balkongrenoveringarna på Djäknegatan 3 fortskrider enligt plan. De nya balkongräckena kommer få samma gröna färg som balkongerna på Hagåkersgatan 7-9. Samma gröna färg kommer även balkongerna på Djäknegatan 1 få när de ska renoveras.
 • Som tidigare informerats kommer avgiften höjas från 1 oktober med 5%.
 • Ytterporten på Djäknegatan 1A har råkat ut för sabotage/inbrottsförsök men har nu reparerats. Inga andra ytterportar eller dörrar verkar ha blivit utsatta.
 • Just nu är det 4 personer i kö till garage, 2 personer i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Medlemsinformation augusti 2020

 • Arbetet med renoveringar av tak, balkonger och fasad på Djäknegatan 3 har nu kommit igång då arbetet med att få upp ställningar runt huset har påbörjats. Arbetet beräknas preliminärt vara klart under vecka 50.
 • Styrelsen har diskuterat kring att ersätta den befintliga sopsorteringen på Djäknegatan med ett miljöhus men tyvärr läggs detta åt sidan så tills vidare då  föreningen har stora renoveringar framför sig som tär en del på vår ekonomi.
 • Just nu är det 3 personer i kö till garage, 1 person i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Renovering av balkonger och tak på Djäknegatan 3

Styrelsen har nu skrivit avtal med Johns Bygg och Fasab AB gällande renovering av balkonger samt takbyte på Djäknegatan 3.

Arbetet kör igång måndagen den 17 augusti. Arbetet med taket beräknas vara klart i oktober och arbetet med balkongerna i början på december.

Entreprenören kommer inte gå in i lägenheter under arbetstiden. Däremot kommer en arbetsställning att sättas upp runt huset. Mer information kommer från entreprenören i samband med att arbetet kör igång.

Medlemsinformation juni 2020

 • Protokollet från årsmötet finns tillgängligt på föreningens hemsida. Om någon medlem önskar få en papperskopia är det bara att kontakta styrelsen så ordnar vi det.
 • Avgiften kommer höjas med 5% från och med oktober 2020 (gäller ej hyresrätter). Anledningen till höjningen är kommande renoveringskostnader för bl.a. balkonger på Djäknegatan 1-3 samt byte av tak på både Djäkne- och Hagåkersgatan.
 • Föreningen har fått in tre olika offerter för balkong- och takrenoveringen av Djäknegatan 3. Styrelsen ska nu besluta om vilken offert som blir bäst för föreningen samt träffa entreprenören och komma överens om en tidsplan. Mer information om detta kommer under sommaren.
 • Telefonnumret till Securitas gällande akuta fel ändras från och med 1 juli. Nytt telefonnummer blir då 010-470 53 01.
 • Föreningen kommer att byta ekonomisk förvaltare till HSB. Bytet görs vid årsskiftet. Mer information om detta kommer i höst.
 • Just nu är det två personer i kö till garage, tre personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till MC-garage.

Tillsynsrapport

Vår förvaltare på HSB har nu gjort årets översyn över våra hus och har gjort en tillsynsrapport som finns att läsa här.

Sabotage i tvättstugan

Tyvärr måste vi informera om att vi har haft ett sabotage i tvättstugan på Hagåkersgatan.

Styrelsen ser mycket allvarligt på händelsen och kommer att hålla detta under bevakning. Vi vill också be alla medlemmar att vara extra uppmärksamma.

Medlemsinformation maj 2020

 • En kallelse till årsmötet den 8 juni har delats ut till samtliga medlemmar. Årsmötet kommer att vara i Bosgårdsskolans matsal.
 • Projektledare på HSB håller på att planera tak- och balkongrenoveringar på Djäknegatan 1 och 3 och håller just nu på med arbete kring förfrågningsunderlaget till entreprenörer.
  Arbetet kommer att påbörjas på Djäknegatan 3 och renoveringarna kör preliminärt igång i augusti. Mer information kommer i juni.
 • Det är avloppslukt i källaren på Djäknegatan 1, utredning pågår.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till MC-garage.

Medlemsinformation april 2020

Den 14 april hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Det framflyttade årsmötet kommer att vara den 8 juni. En kallelse till årsmötet kommer i maj.
 • Vårens fixardag som var tänkt att ha lördagen den 25 april är inställd pga Covid-19. En container kommer dock att finns tillgänglig under detta datum där medlemmar kan slänga saker (EJ ELEKTRONIK!).
 • Vår förvaltare på HSB har påbörjat arbetet med att gå igenom föreningens underhållsplan. Pga nuvarande läge med Covid-19 kommer sannolikt saker i underhållsplanen behöva flytta runt tidsmässigt. 
 • En okulär besiktning av balkongerna på Djäknegatan kommer ske tillsammans med hantverkare i slutet på april. Besiktningen kommer ske ifrån gräsmattan så inga medlemmar kommer behöva släppa in personer i sina lägenheter. Besiktningen görs som förberedande arbete inför balkongrenoveringen.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.