Felanmälan

Från och med den 1 april 2020 ska alla felanmälningar på våra fastigheter gå till HSB. Det kan t.ex. gälla en trasig tvättmaskin, en ytterport som inte går att öppna/stänga eller trasiga lampor i allmänna utrymmen m.m.

För att göra en felanmälan kan du antingen ringa eller fylla i ett formulär på HSB’s hemsida.

Telefonnummer             031-776 84 00
Webbanmälan                www.hsb.se/molndal/felanmalan/

Vid akuta fel utanför kontorstid (efter klockan 17:00), ring Securitas
på 010-470 51 05.

Medlemsinformation mars 2020

Den 10 mars hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Måndagen den 16 mars kommer föreningens träd att beskäras av en arborist. Detta är ett återkommande arbete som måste göras för att våra träd ska må bra. Tyvärr är trädet utanför Hagåkersgatan 9A så dåligt att det måste tas ner.
 • Från 1 april kommer HSB att ta över all felanmälan för våra fastigheter. Mer information om detta kommer i slutet av mars.
 • Reglerna för mangelrummet har varit oklara och kommer att förtydligas.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage, tre personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.

Årsmöte och motioner

Tisdagen den 21 april är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 mars.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A. Kallelse till årsmötet med dagordning och redovisning kommer delas ut i alla brevlådor.

Medlemsinformation februari 2020

Den 10 februari hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Årets stämma blir tisdagen den 21 april, kallelse till årsstämman kommer i början på april. Se separat anslag om motioner.
 • Under stormen som nyss var har det droppat in vatten på våra vindar lite här och var men inget allvarligt. Det är regn i kombination med kraftig vind som ställer till det. Styrelsen kommer under året att påbörja arbetet med att hitta ett företag som kan hjälpa oss med takrenoveringarna.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage men ingen i kö till varken parkering eller MC-garage.

Medlemsinformation januari 2020

Den 7 januari hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Från och med nu kommer en extra avgift läggas på andrahandsuthyrningar. Avgiften styrs av årets prisbasbelopp och ändras från år till år. För 2020 kommer denna avgiften ligga på 394 kr. Se paragraf §4 i föreningens stadgar för mer information.
 • Utbytet av ej godkända kulturglas är nu avklarat. Detta innebär att fönsterrenoveringen nu är helt klar.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage men ingen i kö till varken parkering eller MC-garage.

Medlemsinformation december 2019

Den 2 december hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Styrelsen vill påminna om att fortlöpande parkering utanför garagen inte är tillåten. Nu i vintertid blir det särskilt bekymmersamt då eventuell snöröjning inte går att göra när bilar står i vägen.
 • Arbetet med att byta ut de felaktiga kulturglasen på Hagåkersgatan 9A-9B är snart avklarat.
 • Källardörren i trapphuset på Hagåkersgatan 7B ska repareras.
 • Just nu är det 5 i kö till garage, 1 i kö till parkering och ingen i kö till MC-garage.
 • Vattenläckaget på garagelängan på Hagåkersgatan har undersökts av hantverkare, det är inte så allvarligt som man först trodde men taket behöver ändå bytas. Arbetet kommer beställas efter årsskiftet.
 • En arborist har varit och undersökt föreningen alla träd. Flertalet träd kommer att beskäras samt att oxelträdet vid porten på Hagåkersgatan 9A kommer tas ned. Arbetet kommer att utföras under tidig vår.

Styrelsen önskar alla boende en god jul och gott nytt år! 😊

Medlemsinformation november 2019

Den 6 november hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Arbetet med att byta ut de felaktiga kulturglasen på Hagåkersgatan 9A-9B påbörjas inom kort (gäller enbart de fönster där medlemmar har lämnat in anmärkningar). Mer information om detta kommer!
 • Just nu är det 5 i kö till garage men ingen kö till varken parkering eller MC-garage.
 • Spolning av avlopp i samtliga lägenheter kommer startas måndagen den 11 november. Arbetet kommer starta på Hagåkersgatan 7A. Mer information om när de kommer till din trappuppgång kommer att stå på alla ytterportar inom kort.
 • Styrelsen gjorde en rensning av cyklar och barnvagnar i samtliga källare den 26 oktober och totalt ställdes 23 stycken cyklar och 1 sulky undan. Hittills har 5 cyklar och 1 sulky lämnats tillbaks.
 • Det har börjat läcka in regnvatten i garagelängan på Hagåkersgatan, styrelsen ska nu ta in offerter från hantverkare som kan åtgärda detta.

Rensning av cyklar och barnvagnar

Nu har vi börjat få väldigt många cyklar och barnvagnar i våra källare som inte verkar ha någon ägare. Styrelsen uppmanar därför alla boende att märka upp sina cyklar och barnvagnar med namn och lägenhetsnummer innan den 26 oktober.

Den 26 oktober kommer styrelsen att ta bort alla cyklar och barnvagnar som inte är uppmärkta.

Medlemsinformation oktober 2019

Den 8 oktober hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Avgiftshöjningen på 5% som skulle göras från och med 1 oktober missades och skjuts nu istället fram till 1 januari 2020.
 • Hyran på garage höjs från och med 1 januari med 100 kr, ny hyra blir 600 kr. Höjningen av garagehyran görs pga redan utförda och kommande underhållsarbeten i garagen.
 • Just nu är det 2 i kö till parkering, 8 till garage samt 0 i kö till MC-garage.
 • Styrelsen har tecknat avtal med HSB för teknisk förvaltning som innebär att HSB kommer vara oss behjälpliga från 1 januari 2020 med att hålla underhållsplanen uppdaterad, hjälper till med upphandlingar av renoveringar, driftbevakningar, kontroller, besiktningar m.m.
 • Föreningen byter utförare av fastighetsskötsel till HSB från och med 1 april 2020.
 • Spolning av avlopp i samtliga lägenheter kommer ske inom en snar framtid, styrelsen håller på att gå igenom offerter från utfärdare. Detta ska göras för att förhindra onödig stopp i våra avlopp.
 • Styrelsen kommer göra en rensning bland icke uppmärkta cyklar och barnvagnar i källarna den 26 oktober. Se separat anslag för mer information.

Fixardag 19/10

Höstens fixardag är lördagen den 19 oktober och börjar klockan 10:00. Den kommer att innehålla följande uppgifter:

 • Diverse trädgårdsarbete
 • Rensa sandlåda
 • Städa/tvätta fönster i tvättstugor, källare
 • Se över vindar och städa bort skräp/möbler etc

Container kommer att finnas på gården om ni vill passa på att slänga skräp som inte kan slängas i ordinarie sopstationer, dock ej elektronik. Efter allt fixande gör vi som traditionen bjuder och grillar hamburgare/korv & dricker kaffe tillsammans.

Glöm inte att DU är en viktig del i föreningen! Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Har du krämpor eller skada? Kom ändå, du kanske kan grilla korven eller hålla upp en dörr åt en granne? Eller ”bara tjôta lite”…