Medlemsinformation september 2018

Den 10 september hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Fönsterrenoveringen går vidare, nu har den kört igång igen på Hagåkersgatan.
 • Företaget som delar ut tidningar i våra hus har gjort sönder sin nyckel och kommer därför inte längre in, de ska nu få en tagg istället. Under en kort tid kan därför inte tidningar delas ut.
 • Höstens fixardag blir på lördagen den 13 oktober klockan 10:00.
 • Nytt tryckkärl och en ny pump har installerats i pannrummet då de gamla behövdes bytas ut.
 • Föreningen har fått en ledig källarlokal som är 29 kvadratmeter stor. Om någon medlem är intresserad av att hyra denna, kontakta styrelsen senast den 29 september.
 • Just nu är det tio personer i kö till garage och sju i kö till parkering.

Höstens fixardag

Höstens fixardag som är på lördagen den 13 oktober klockan 10:00 kommer att innehålla följande uppgifter:

 • Rensa rabatter
 • Rensa sandlåda
 • Klippa gräskant längs staket vid parkering
 • Plantera
 • Städa/tvätta fönster i tvättstugor, källare.
 • Rensa vindar från skräp/möbler

Container kommer att finnas på gården om ni vill passa på att slänga skräp som inte kan slängas i ordinarie sopstationer, dock ej elektronik. Efter allt fixande gör vi som traditionen bjuder och grilla hamburgare/korv och dricker kaffe tillsammans.

Extra föreningsstämma

Onsdagen den 12 september klockan 18:00 har föreningen en extrastämma på föreningens grillplats. Anledningen till extrastämman är att två motioner kom in till årsmötet som avser ändringar av föreningens stadgar, för att kunna ändra i stadgarna krävs för att föreningen tar upp motionerna på två på varandra följande stämmor.
Mer information om stadgeändringar går att läsa på Bolagsverkets hemsida.

Kallelsen till extrastämman har nu delats ut till alla bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Om du inte kan medverka kan du ge en fullmakt till en granne som då kan rösta för dig.

Medlemsinformation augusti 2018

Den 13 augusti hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Det blir en extrastämma om ändring av föreningens stadgar onsdagen den 12 september, separat kallelse kommer delas ut
 • Föreningen har haft inbrott på vinden på Hagåkersgatan 7C, inget av värde verkar vara stulet men dörren till vinden gick sönder och har nu reparerats.
 • Arbetet med den nya grillplatsen på gräsmattan mellan Djäknegatan 1 och 3 skjuts till nästa år.
 • Just nu är det nio personer i kö till garage, sex i kö till parkering samt två i kö till MC-garage.

Medlemsinformation juni 2018

Den 25 juni hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Etapp 11 i fönsterrenoveringen blir klar nästa vecka och balkongsidan och gaveln på etapp 12 under vecka 28. Ställningen på balkongsidan på Djäknegatan 3 tas sannolikt ner i mitten eller slutet av juli.
  Fönsterrenoveringen kommer fortsätta hela sommaren men med reducerad arbetsstyrka.
 • Arbetet med den nya grillplatsen på gräsmattan mellan Djäknegatan 1 och 3 blir förskjutet till augusti (eller senare) pga att företaget som skulle utföra arbetet ej har möjlighet att ta det längre.
 • Mölndals lås har justerat samtliga ytterdörrar så att de ska stängas tyst men ordentligt.
 • Föreningens hemsida har fått nytt utseende.
 • Föreningen har fått en hyresrätt uppsagd, denna kommer gå ut till försäljning i augusti.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage och tre i kö till parkering.

Styrelsen önskar alla boende en trevlig sommar. 😊