Tillsynsrapport

Vår förvaltare på HSB har nu gjort årets översyn över våra hus och har gjort en tillsynsrapport som finns att läsa här.

Sabotage i tvättstugan

Tyvärr måste vi informera om att vi har haft ett sabotage i tvättstugan på Hagåkersgatan.

Styrelsen ser mycket allvarligt på händelsen och kommer att hålla detta under bevakning. Vi vill också be alla medlemmar att vara extra uppmärksamma.

Medlemsinformation maj 2020

 • En kallelse till årsmötet den 8 juni har delats ut till samtliga medlemmar. Årsmötet kommer att vara i Bosgårdsskolans matsal.
 • Projektledare på HSB håller på att planera tak- och balkongrenoveringar på Djäknegatan 1 och 3 och håller just nu på med arbete kring förfrågningsunderlaget till entreprenörer.
  Arbetet kommer att påbörjas på Djäknegatan 3 och renoveringarna kör preliminärt igång i augusti. Mer information kommer i juni.
 • Det är avloppslukt i källaren på Djäknegatan 1, utredning pågår.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till MC-garage.

Medlemsinformation april 2020

Den 14 april hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Det framflyttade årsmötet kommer att vara den 8 juni. En kallelse till årsmötet kommer i maj.
 • Vårens fixardag som var tänkt att ha lördagen den 25 april är inställd pga Covid-19. En container kommer dock att finns tillgänglig under detta datum där medlemmar kan slänga saker (EJ ELEKTRONIK!).
 • Vår förvaltare på HSB har påbörjat arbetet med att gå igenom föreningens underhållsplan. Pga nuvarande läge med Covid-19 kommer sannolikt saker i underhållsplanen behöva flytta runt tidsmässigt. 
 • En okulär besiktning av balkongerna på Djäknegatan kommer ske tillsammans med hantverkare i slutet på april. Besiktningen kommer ske ifrån gräsmattan så inga medlemmar kommer behöva släppa in personer i sina lägenheter. Besiktningen görs som förberedande arbete inför balkongrenoveringen.
 • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.

Senarelagd årsstämma

På grund av det rådande läget med coronaviruset Covid-19 kommer föreningens årsstämma bli framflyttad och styrelsen återkommer med ett nytt datum längre fram.

Årsredovisning och revisionsberättelsen för 2019 finns tillgänglig på föreningens hemsida. Om någon medlem vill ha en papperskopia går det bra att kontakta styrelsen så löser vi detta.

Felanmälan

Från och med den 1 april 2020 ska alla felanmälningar på våra fastigheter gå till HSB. Det kan t.ex. gälla en trasig tvättmaskin, en ytterport som inte går att öppna/stänga eller trasiga lampor i allmänna utrymmen m.m.

För att göra en felanmälan kan du antingen ringa eller fylla i ett formulär på HSB’s hemsida.

Telefonnummer             031-776 84 00
Webbanmälan                www.hsb.se/molndal/felanmalan/

Vid akuta fel utanför kontorstid (efter klockan 17:00), ring Securitas
på 010-470 51 05.

Medlemsinformation mars 2020

Den 10 mars hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

 • Måndagen den 16 mars kommer föreningens träd att beskäras av en arborist. Detta är ett återkommande arbete som måste göras för att våra träd ska må bra. Tyvärr är trädet utanför Hagåkersgatan 9A så dåligt att det måste tas ner.
 • Från 1 april kommer HSB att ta över all felanmälan för våra fastigheter. Mer information om detta kommer i slutet av mars.
 • Reglerna för mangelrummet har varit oklara och kommer att förtydligas.
 • Just nu är det fem personer i kö till garage, tre personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.