Information grönområden

Datum: 2024-03-12

Vi har nu haft besök av 2 olika arborister, Trädspecialisten och en via HSB. I samråd med dem har vi beslutat nedan åtgärder.

– Vi kommer att beskära Hängpilen på stora gräsmattan vid grillplatsen samt det lilla trädet vid gaveln på Djäknegatan 1. Sker under vecka 10-11.
– Vi kommer också att ta ner 3 Hagtornsträd; de två på Hagåkersgatan samt det vid flaggstången. Dessa har vid tidigare beskärning blivit illa åtgångna och ett är dessutom skadat och det finns därför risk för att det kan välta. Sker under vecka 10-11.
– Det är också dags att föryngringsbeskära våra Spireabuskar och Ölandstok, detta görs ca var tredje år. Utanför Djäknegatan 1 kommer vi också komplettera med fler buskar för att få en häck som på Djäknegatan 3.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen/Trädgårdsgruppen