Medlemsinformation april 2021

 • Vårens fixardag blir lördagen den 24 april. Se separat anslag från trädgårdsgruppen.
 • Eventuellt kommer en del av marken framför garagen längst ner på Djäknegatan att grävas upp då avloppsrören där inte mår så bra. Detta hänger ihop med ”sänkan” som är vid brunnen på samma plats.
 • Vår projektledare på HSB som leder våra byggmöten är för närvarande sjuk, medför att vi inte har någon ny information att dela med oss om balkong- och takrenoveringarna på Djäknegatan 1.
 • Glöm inte bort årsmötet tisdagen den 20 april. Kallelse kommer inom kort att delas ut till samtliga medlemmar.

Fixardag 24/4 klockan 10:00

Vårens fixardag kommer att innehålla följande uppgifter:

 • Rensa rabatter och ansar buskar
 • Rensa sandlåda
 • Fixa pallkragar att odla i (om behov finns)
 • Städa tvättstugor, vindar, källare
 • Olja möbler, sopstationer, staket

Glöm inte att DU är en viktig del i föreningen, att vi alla har ett ansvar! Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Har du krämpor eller skada? Kom ändå, du kanske kan grilla korven eller hålla upp en dörr åt en granne? Eller ” bara tjôta lite”…

Självklart håller vi oss till rådande restriktioner:
– Minsta symtom=stanna hemma!
– Håll avstånd till varandra
– Fika/mat kommer att serveras på lämpligt sätt, ej ”tag själv”.

Odla i pallkrage

Är du trädgårdsintresserad och vill ha en egen liten odlingslott?

Det finns i dagsläget 4 st odlingslådor som kan hyras per
säsong och det är först till kvarn som gäller. Vid stort
intresse finns det plats för ytterligare 4 st.

 • Du ansvarar för plantering/ skötsel under säsongen samt iordningställande när säsongen är över.
 • Kostnad är 250kr per säsong, ca 1/5-31/10.
 • Behövs det nya odlingslådor ordnar trädgårdsgruppen pallkragar och förbereder med grus/täckduk/matjord.

Är du intresserad?
Vänligen maila en intresseanmälan till tradgard@bbim.se  senast 21/4.

Medlemsinformation mars 2021

 • Balkong- och takrenovering på Djäknegatan 1 fortskrider och följer tidsplanen. Balkongerna är nu rivna och yttersta delen balkongerna är bortbilad. Gjutningsarbeten påbörjas preliminärt under vecka 15 eller 16.
 • Målningen av trapphusen på Djäknegatan 3 är nu klar. Utöver målningen har också nya lysarmaturer satts upp.
 • Styrelsen kommer att låna upp ytterligare 5 miljoner för att kunna slutföra tak- och balkongrenoveringen på Djäknegatan 1.
  Takrenoveringen på Hagåkersgatan är enligt vår underhållsplan planerad till 2023, styrelsen ska nu låta en besiktningsman undersöka taket och se om vi kan skjuta på takrenoveringen till 2024 för att få lite andrum.
 • ”Sänkan” vid brunnen vid garagen längst ner på Djäknegatan håller på att undersökas. Först ska anslutande rör till brunnen filmas innan styrelsen kan ta beslut på hur vi ska gå vidare med sänkan.
 • Avgift för parkeringsplats kommer höjas till 300 kr/månad fr.o.m. 1 juli.
 • Just nu är det 1 person i kö till parkeringsplats men ingen i kö till varken garage eller MC-garage. 
 • Är du intresserad av att engagera dig i föreningen? Kontakta Conny i valberedningen, conny.corneliusson75@gmail.com

Årsmöte och motioner

Tisdagen den 20 april är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 7 mars.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.

Kallelse till årsmötet med dagordning kommer delas ut i alla brevlådor. Redovisning kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Pga Covid-19 önskar styrelsen att våra medlemmar funderar över om just deras motion verkligen behöver skickas in till detta årsmöte. Kanske kan den vänta till nästa årsmöte alternativt går det bra att få till en extrastämma under hösten då pandemin förhoppningsvis lagt sig. Självfallet går det också bra att mejla in förslag till styrelsen när som helst under året.

Anledningen till denna önskan är för att kunna hålla årsmötet så kort som möjligt.

Medlemsinformation februari 2021

 • Arbetet med att få upp byggställningen på Djäknegatan 1 är nu i sitt slutskede och arbetet med balkongerna har kört igång.
 • Målningen av trapphusen på Djäknegatan 3 har påbörjats.
 • Årets årsmöte kommer bli i slutet av april och kommer bli ett fysiskt möte men med restriktioner. Se separat anslag om information om motioner.
 • Preliminärt kommer vi köra igång med en digital köplats hos HSB för parkeringsplatser och garage i början på april. Alla boende kommer att kunna ansöka samt se sin köplats i en webbtjänst hos HSB.
 • Just nu är det 2 personer i kö till parkeringsplats, 2 i kö till garage och ingen i kö till MC-garage.

Medlemsinformation januari 2021

 • Tak- och balkongrenoveringarna på Djäknegatan 1 kör igång den 18 januari. Arbetet påbörjas med uppförande av en byggnadsställning vilket beräknas ta ca 3 veckor. Sedan påbörjas arbetet med balkonger och tak. Det kommer att vara samma entreprenör (Johns Fasad & Bygg) som gjorde renoveringen av Djäknegatan 3. Mer information kommer från Johns inom kort.
 • Övergången till HSB för ekonomisk förvaltning är nu klar och alla boende ska ha fått sina nya avier från HSB. I samma utskick från HSB ska det finnas information om hur man kommer igång med autogiro samt e-faktura. Om du har några funderingar kring detta är det bara att ringa till HSB på 031-776 84 00.
 • Styrelsen har godkänt en offert på målning av trapphusen på Djäknegatan 3. Om målningen faller väl ut kommer även trapphusen på Djäknegatan 1 samt Hagåkersgatan 7-9 att målas om. De nya färgerna i trapphusen kommer att vara vit och grå. Det är inte bestämt än när arbetet kommer att köra igång.
 • Just nu är det 3 personer i kö till garage, 3 personer i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Medlemsinformation december 2020

 • Tak- och balkongrenovering på Djäknegatan 3 är nu klart enligt tidsplan.
  Ställningarna är nertagna och bakom inhängning inför renovering på Djäknegatan 1.
 • Tak- och balkongrenovering på Djäknegatan 1 startar vecka 3 2021.
 • Påminnelse till garageinnehavare, vi följer föreningens skrivelse om att ha våra bilar inne i garaget, detta är oerhört viktigt för de som har garage på Djäknegatan inför byggstart. Mer information går ut inom kort.
 • Just nu är det 3 i kö för parkering, 2 för garage och 0 till MC

Oljud onsdag 14/10

Nu på onsdag 14/10 med start kl. 07:00 kommer entreprenören Johns Bygg & Fasad att att lyfta upp nya betongpannor på taket på Djäknegatan 3.

Detta kommer att medföra en hel del stök och kanske oljud. Var vänlig att respektera avspärrningar kring kranbilen.

För eventuella frågor är du välkommen att kontakta:
Enis, projektledare på Johns Bygg & Fasad
0709-25 52 08
enis@johns.se