Valberedningen

Valberedningen söker styrelsemedlemmar

Vill du sitta med i styrelsen? Det är ett intressant arbete där man får vara med och påverka BRF Bra Boende i Mölndals framtid. Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till styrelsen, som sedan hänvisar dig till valberedningen.

Vad är en valberedning?

En förtroendevald arbetsgrupp inom en tex en bostadsrättsförening vars mål är att förbereda val av styrelsemedlemmar och suppleanter. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa inför årsstämman. På årsstämman väljer medlemmarna en ny styrelse som sedan sitter ett år. 

Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv vilket är stämmans uppgift. 

Däremot är det inte en valberednings uppgift att ingå i styrelsearbetet.