Renovering & tillstånd

Bostadsrättslagen från 1 april 2003 ger bostadsrättshavare större frihet när det gäller ombyggnationer av en lägenhet, men en hel del kräver styrelsens tillstånd. Se 27§ och 32§. 

Tänk på att:
- Om ändring påverkar/berör bärande konstruktioner, omdragning av el, vatten, avlopp eller ventilation, eller annan väsentlig förändring i lägenheten måste styrelsen får en skriftlig ansökan om tillstånd till detta. 
- Var ute i god tid. Styrelsen har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.
- Om ansökan godkänns ska arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt. 
- En ombyggnation som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen. Med stöd av stadgarna kan föreningen tvinga bostadsrättshavare att återställa lägenheten i ursprungligt skick, oavsett vem som en gång byggde om. 

Utan tillstånd får du bl a: 
- Måla och tapetsera om
- Byta innerdörrar, skåpsluckor, spis (vid ändring av eldragning informera styrelsen)mm
- Lägga nytt golv
- Bygga om kök/badrum så länge det INTE innebär omdragning eller påverkan på ventilation, el, vatten eller avlopp.

Du måste ha tillstånd för att bl a:
- Sätta upp markis
- Ta ner resp sätta upp vägg
- Sänka tak, oavsett var i lägenheten
- Bygga om så det påverkar ventilationen
- Dra om el, vatten eller avlopp

Vid renovering av lägenhet ska "ansökan om renovering" fyllas i och skickas till HSB. Ansökan hittar du nedan och skickar till vår ansvarige för fastighetsförvaltning på HSB: lukas.syren.sandstrom@hsb.se