Andrahandsuthyrning

Bilaga "Ansökan andrahandsuthyrning" ska fyllas i och skickas till styrelsen. Vid godkänt ska "Avtal för andrahandsuthyrning fyllas i". Gör detta i god tid. 

Förutsättning för att hyra ut lägenheten i andra hand är följande: 

- att söka tillstånd av styrelsen
- att hyreskontrakt skrivs med hyresgästen
- att besittningsskyddet för hyresgästen avtalas bort vid uthyrningstid på mer än två år. 

Lägenheten kan hyras ut om det finns "skäl", vilka kan anses vara: 
- studier på annan ort
- militärtjänstgöring
- arbete på annan ort beordrad av arbetsgivare
- utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare eller hjälporganisation

Vid annan anledning än ovanstående prövar styrelsen skälen. Tillstånd ges för ett år i taget. Styrelsen skall godkänna andrahandshyresgästen men det är bostadsrättsinnehavaren som fortfarande är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid samt ansvarar för vad som händer med lägenheten och eventuella störningar från lägenheten. 

Vid andrahandsuthyrningen förbehåller sig föreningen rätten att ta ut en administrationskostnad.


Om du hyr ut din bostadsrätt utan styrelsens godkännande är din bostadsrätt som huvudregel förverkad, enligt 7 kap. 18 § andra punkten BrL. Det betyder att föreningen kan säga upp dig till avflyttning, efter att den har gett dig tillfälle till rättelse (7 kap. 20 § första stycket BrL). Föreningen måste dock inte säga upp dig.

Efter att du har sagts upp ska din bostadsrätt i princip tvångsförsäljas enligt 7 kap. 30 § BrL. Att din bostadsrätt förverkas innebär alltså inte att bostadsrättsföreningen beslagtar den, utan endast att du tvingas flytta ut och sälja den. Observera dock att du, föreningen och de kända borgenärer som berörs av en tvångsförsäljning kan komma överens om något annat.