Underrättelse inför Städdag

NU RENSAR VI BORT GAMLA CYKLAR!

Märk din cykel med lägenhetsnummer+2023 så att vi vet att det är en ny märkning, senast 6/10.
Bortplockade cyklar sparas en period innan de slängs.