QSEC – OVK besiktning

QSEC har fått i uppdrag att utföra OVK i våra lägenheter den 8 december. OVK är en besiktning för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande.

Tid och datum finns angivet på informationslapp i din trappuppgång. Besiktningen är lagstadgat och det är varje medlems skyldighet att ge tillträde till lägenhet för genomförande av OVK.

Är du inte hemma? Lämna gärna en nyckel till QSEC personal som finns på gården 8 december mellan 7:45-8:15.

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta styrelsen.