Medlemsinformation november

 Medlemsinformation november 2021 

Ekonomi: 

Arbete pågår just nu enligt årshjul med budget och underhållsplan samt vad som skall åtgärdas under 2022. Styrelsen har fortsatt ett aktivt lånelöfte hos Swedbank, som vi för nuvarande inte valt att kvittera ut då vi arbetar för att hålla en sund ekonomisk balans för föreningen. 

Trädgårdsgruppen: 

Ni som hyrt odlingslådor, se till att göra dessa redo för vintern innan det blir för kallt i jorden. 

Projekt & renovering: 

Fortfarande inga nya renoveringar resterande 2021, förutom pågående projekt, så som grundmur på Djäknegatan. Arbetet hanteras av Mark & asfalt och kommer ske i etapper. 

Miljö- och energi: 

Pågående arbete med att se över möjlighet för laddstationer. HSB har även andra alternativ att föreslå, och styrelsen tittar på olika möjligheter. Miljö- och energigruppen håller vid detta. 

Övrigt: 

Vi vill påminna våra medlemmar om att förvara cyklar i cykelförråd och att dessa inte hindrar utrymningsväg eller blockerar gångar.