Medlemsinformation oktober

Ekonomi: 

Arbete enligt årshjul med budget och underhållsplan. Styrelsen har fortsatt ett aktivt lånelöfte hos Swedbank, dock inget som kvitterats ut, eller beslutats att göra. Styrelsen har valt att buffra och låta kassan växa med egna medel, till annat visar sig. 

Trädgårdsgruppen:

Tack till samtliga som deltog och närvarade under höstens årliga städdag. Vi tackar också trädgårdsgruppen för uppstyrningen samt de medlemmar som bakade. 

Projekt & renovering:

Inga pågående projekt eller renoveringar 2021, förutom driftarbete och andra projekt som legat pågående, så som grundmur på Djäknegatan. Arbetet hanteras av Mark & asfalt och kommer ske i etapper.  

Miljö- och energi:

Pågående arbete med att se över möjlighet för laddstationer. HSB har även signalerat att de har andra alternativ. Milj- och energigruppen håller detta vid. 

Övrigt: 

Vi vill påminna våra medlemmar om att förvara cyklar i cykelförråd och att dessa inte hindrar utrymningsväg eller blockerar gångar. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsen@bbim.se eller lägga ettmeddelande i styrelsens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.

Besök gärna www.BBIM.se vid eventuella funderingar, hittar du inte det du söker, kontakta styrelsen