Medlemsinformation december

Föreningen: 

  • • OVK är genomförd i föreningen, tack till alla medlemmar som var med och underlättade detta arbete igenom att var hemma eller gav sin nyckel i tid. 
  • • Takbesiktning är genomförd på Hagåkersgatan, vi inväntar protokoll. 
  • • Entrédörr till Djäkne 1A felanmäld, inväntar åtgärd. 
  • • Källardörr cykelrum Djäkne 1, felanmäld, inväntar åtgärd. 

Ekonomi: 

  • • Inget nytt från tidigare utskick. Fortsatt inga lån uttagna. 

Övrigt: 

  • • Styrelsen vill påminna samtliga garageinnehavare att parkering utanför enbart är ok kortare stunder. Bilarna ska ställas inne i garaget. Parkerings utanför är alltså inte tillåtet frekvent och under längre perioder. 
  • • Det har uppkommit förfrågan om ett kösystem till p-plats för elbil – Då arbete pågår återkommer vi när detta blir aktuellt, men styrelsen bedömmer att det inte kommer bli svårigheter att få plats när detta är uppfört då vi kommer ta höjd och förbereda för multipla platser. 
  • • Det har framkommit att någon strategiskt lagt ut hundmat på gården – detta är absolut inte är tillåtet under några omständigheter. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsen@bbim.se eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda på Hagåkersgatan 7A. 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!