Medlemsinformation februari

Föreningen:

  • OVK, de lägenheter som fått anmärkning kommer kontaktas av HSB för åtgärd.  
  • Genomförd besiktning på tak Hagåkersgatan har godkänts av styrelsen. Detta kommer vara en del i beslutsfattandet av renovering enligt underhållsplan. 
  • Renovering av trappuppgångar kommer bli aktuellt, Djäkne 1 samt Hag 7-9
  • Vill du ta del eller engagera dig i något av våra arbetsgrupper, se mer på vår hemsida och hör av dig till styrelsen. 

Ekonomi:

  • Inga lån uttagna. Föreningen buffrar fortsatt upp inför kommande renoveringar. Lån kommer att behöva kvitteras ut i samband med takrenovering på Hagåkersgatan, dock preliminärt 2023. 

Övrigt:

  • Hemsidan uppdateras kontinuerligt, nytt som ska tilläggas är förtydligande kring renovering i lägenhet, samt påverkan på el, ventilation och ledningar. 
  • Sophantering är ett dilemma vi ständig handskas med, vi vill påminna om att sortera rätt. Större kartonger, glas etc slängs på återvinningsstation, Bifrost samt Jungfruplatsen. 
  • Det kommer komma ny rutin på hemsidan kring ”informera styrelsen om renovering” ansökan skickas till HSB. Ansökan hittar du på hemsidan under filen dokument. Ansökan skickas till Peter.vonClaer@hsb.se

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsen@bbim.se eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.