Varning för inbrottsvåg!

Allt fler inbrottsförsök har skett i området under senaste perioden. 

Var uppmärksam på obekanta ljud och människor som inte tillhör föreningen samt att porten går i lås efter dig. 

Ring och tipsa Polisen på tfn 112 vid akut / 114 14 vid upplysning

Vid frågor och funderingar kontakta styrelsen.