Avgiftshöjning

Avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om avgiftshöjning på totalt 3%. Höjningen gäller för januari 2022 och kommer retroaktivt inför Q2. Beslutet är fattat med hänsyn till underhållsarbetet och två stora kommande poster, det vill säga takrenovering på Hagåkersgatan som är absolut nödvändigt men därtill ladd stationer i föreningen. De tyngre posterna kommer delvis finansieras av eget kapital men även med hjälp av ett lån. Lån kommer inte kvitteras ut förrän det är aktuellt.

Avgiftshöjningen gäller 3% från januari 2022, och skickas ut inför Q2.