Medlemsinformation mars

Föreningen:

  • Styrelsen har beslutat om avgiftshöjning om 3% inför kvartal 2, retroaktivt från jan.
  • Uppfräschning av trappuppgångar är påbörjat! Arbetet startar från Hagåkersgatan 7A-C, sedan till 9A-B och därefter vidare till Djäknegatan 1A-D.
  • Årsmötet infaller inom kort, mer information kommer gällande datum och plats.
  • Vi påminner igen om att inte parkera bilar utanför garage.
  • Ekonomi:
  • Inga lån uttagna.Föreningen buffrar fortsatt inför kommande renoveringar. Dock kommer lån behöva kvitteras ut i samband med takrenoveringen på Hagåkersgatan, detta är preliminärt 2023.
  • Övrigt:
  • Styrelsen arbetar fortsatt med kartläggning av laddstationer för elbilar.
  • Hemsidan uppdateras regelbundet, håll utkik!
  • Vi söker nu nya medlemmar till styrelsen, kanske är du nyinflyttad och villengagera dig?