Medlemsinformation september

 Medlemsinformation September 2022 

Föreningen: 

  • • Ett nytt styrelseår har inletts och vi i styrelsen ser fram emot att leda föreningen framåt för en stabil bostadsrättsförening med god ekonomi. 
  • • Vill du ta del eller engagera dig i något av våra arbetsgrupper, se mer på vår hemsida och hör av dig till styrelsen. 

Ekonomi: 

  • Det är fortsattingalån uttagnamenframledes kommerföreningens kostnaderöka rejält vilket kommer innebära större avgiftshöjningar. Anledningen till detta är b.la. nuvarande ränteläge samt den kommande takrenoveringen av Hagåkersgatan.Huruvidadetta kommerbekostas kommer styrelsen att återkomma med.

Övrigt: 

  • • Gällande HSB:s serviceavtal, dvs när en medlem ringer HSB som kommer ut och åtgärdar något i lägenheten, så vill vi förtydliga att detta kommer bekostas av medlemmen. Om det är något orsakat av omständigheter som skall bekostas av föreningen kommer detta utredas och HSB kommer kontakta styrelsen som sedan är beslutsfattande. 
  • • Det finns nu lediga parkeringsplatser. Vi vill poängtera att parkering EJ sköts via styrelsen, utan kontakta HSB Mölndal vid intresse, anmälan och frågor gällande detta. 
  • • Uppdaterad information med vilka som sitter i styrelsen kommer inom kort sättas upp på anslagstavlan i varje trappuppgång. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsen@bbim.se eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.