ÅrsRedovisning

Inför stämman ska en årsredovisning upprättas, som skickas ut till medlemmarna enligt stadgarna senast 2 veckor stämman. Dessvärre har vi inte kunnat leva upp till detta på grund av saknad av väsentlig underlag etc och att revisorn behövt sin tid. Inga allvarliga anledningar finns.

redovisningen har därför inte kunnat laddas upp och varit tillgänglig. På stämman ikväll 28/6 kommer även HSB finnas närvarande och redovisa innehållet.

Styrelsen tackar för visat tålamod och ber om ursäkt för den uppstådda förseningen.