Medlemsinformation Februari

Medlemsinformation februari 2021

  • Arbetet med att få upp byggställningen på Djäknegatan 1 är nu i sitt slutskede och arbetet med balkongerna har kört igång.
  • Målningen av trapphusen på Djäknegatan 3 har påbörjats.
  • Årets årsmöte kommer bli i slutet av april och kommer bli ett fysiskt möte men med restriktioner. Mer information om detta kommer framöver.
  • Preliminärt kommer vi köra igång med en digital köplats hos HSB för parkeringsplatser och garage i början på april. Alla boende kommer att kunna ansöka samt se sin köplats i en webbtjänst hos HSB.
  • Just nu är det 2 personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till varken garage eller MC-garage.

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsen@bbim.se eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.