Tak- och balkong Djäknegatan 1

Nu börjar renoveringen närma sig sitt slut. Ställningar plockas ner under vecka 25. Det kan hända att det står hantverkare kvar i era balkonger, detta för att ordna med estetiska korrigeringar. Tack till samtliga som stått ut under renovering, oljud och begränsad tillgång till öppning av fönster och balkongdörr.

Vänta med att ställa ut balkongmöbler, trallrutor etc tills att ställningarna är nere.

Styrelsen har tillsammans med HSB och Johns Bygg & Fasad AB haft syn på tak och balkong, detta har visat goda resultat. Besiktning väntas till 30 juni. en del balkonger på etapp 2 D1 saknar avdelare, dessa har missats i beställningen av Johns, provisorisk lösning är satt i väntan på avdelare. Ställningarna plockas ner, och montering kommer därför ske via insidan.

Vissa har påpekat missnöje kring tegel, Johns Bygg och Fasad AB har enbart bytt ut de tegel som varit i behov. Estetiska skador har inte bytts ut och inte ingått i avtalet.

Kortfattat vad renoveringen inneburit:

  1. Renovering av tak, snickeri som där tillhör. Innefattar även byta av takpannor.
  2. Renovering av skorsten.
  3. Byte av tegel på fasad, där större skada förekommit.
  4. Byte av snickeri vind.
  5. Renovering av Burspråk på gaveln till Djäknegatan 1
  6. Renovering och gjutning av balkonggolv, vägg och tak.
  7. Nya balkongräcken.
Tak Djäknegatan 1
Balkong Djäknegatan 1
Tak och snickeri Djäknegatan 1

Skorsten Djäknegatan 1