Medlemsinformation september

Medlemsinformation september 2021

●  Byte av säkerhetsdörr – För er som vill ändra dörr till säkerhetsdörr, så rekommenderar styrelsen er att vända er till Daloc, observera att dörren ska matcha resterande i trappuppgången.

●  Höststäddagen börjar närma sig. Mer info om detta kommer inom kort på anslagstavlan.

●  Arbete med att få in offerter för laddstolpar är pågående, likaså miljöstation. Löpande information kring detta kommer ni även inom kort hitta på föreningens hemsida.

●  Vi vill även påminna våra medlemmar som röker, försök att ta hänsyn till dina grannar. Vi vill även uppmärksamma att det råder förbud mot narkotika användning. För dig som brukar detta, ber vi att omgående upphöra med det på balkongerna.

Ekonomi:

• Föreningen har nu betalat av samtliga kostnader för tak och balkongrenoveringen. Styrelsen har inte kvitterat ut något lån.

Kommande projekt:
• Föreningen har inga fler större projekt än löpande driftkostnader detta år.

Dock återstår en besiktning av tak på Hagåkersgatan.

Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsen@bbim.se eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.