Medlemsinformation MAJ

Medlemsinformation månad maj
BRF Bra Boende i MölndalHagåkersgatan 7A, 431 41 Mölndal
Styrelsen@bbim.se
www.bbim.se

Från styrelsen–
-Styrelsen ber samtliga medlemmar att se över sin sophantering, det är inte OK att slänga varken glas, elektronik eller större kartong. Våra sopkärl rymmer inte den mängden. Större avfall hänvisas till återvinningscentral. Tömning kommer nu ske 2 ggr/veckan extra pga. överfyllda kärl, detta kommer kosta föreningen 22 tkr mer årsvis. 

-Som lovats under årsstämman, så håller ansvarig arbetsgrupp med att ta fram kalkylblad för miljöhus, dock kommer det inte vara aktuellt för bygge detta år. 

-Ökad efterfrågan för ladd möjlighet till fordon, kalkyl för ladd stolpar kommer ses över. För den som har elfordon idag, se information på www.bbim.se

Renovering/projekt –
-Tak-och balkongrenovering på D1 håller tidsplan, trots att balkongrenovering blivit lite försenad, detta med hänsyn till vädret samt mer arbete på taket än vad man räknat med. 

Parkering/garage –
-2 i kö för parkering, 1 i kö för garage samt 0 i kö för MC-garageÖvrigt –

-Föreningens hemsida har uppdaterats, ta gärna en titt, ni kommer hitta mer information dels om aktuella projekt, och annan information. www.bbim.se