Årsredovisning försening

Styrelsen vill informera om att årsredovisningen tagit längre tid än vad som är ok att slutföra. Anledning till detta är att det saknats underlag för slutförande, samt protokoll som kommit bort som varit nödvändiga för slutförande hos revisorn.

Styrelsen tackar för tålamodet hos medlemmarna och ber även om ursäkt för den uppstådda förseningen. Årsredovisningen kommer att finnas tillgängligt snarast möjligt. Vår ekonomiska förvaltare på HSB arbetar för fullt tillsammans med styrelsen och revisorn för att kunna få ordning på detta.

Styrelsen vill poängtera att inga allvarliga anmärkningar finns förutom försening av slutförande och det ovannämnda. Vi ber återigen om ursäkt för den uppstådda förseningen,