Årsredovisning 2022

Hej alla medlemmar!

Den 2 Maj 2023 kl 18.00 är det årsmöte för vår förening.
Mötet kommer äga rum hos vår förvaltare HSB på Torggatan 1B i Mölndal.

Nu är årsredovisningen för 2022 färdigställd och ni finner den under fliken ”Dokument” ovan.

Läs gärna igenom den innan årsmötet och återkom med frågor. På plats kommer vi i styrelsen finnas samt vår ekonom från HSB.

Ni har alla fått kallelse och agenda till årsmötet utdelade i era brevlådor. Ta gärna med den till årsmötet.

Med hopp om att möta många medlemmar den 2 Maj.


Styrelsen