Grundmur Djäknegatan

Grundmur på Djäknegatan har sedan tidigare år renoverats i samband med dränering. Dock har både puts och färg brustit på grund av fukt och hög belastning av vatten från marknivå. Åtgärd har planerats med tidigare använt entreprenad Mark & asfalt.

Detta är gjort:

  • besiktning av grundmur
  • test av fukt i väggen
  • uppdelning av åtgärd i etapper (för att se hur färgen och putsen håller sig)
  • ny puts lagd och målning genomförd vecka 43 2021