Djäknegatan 3 trapphus

Styrelsen fattar beslut om att slutföra renoveringsbehov på Djäknegatan 3, detta med ommålning och uppfräschning av trapphus på Djäknegatan 3a-3b.

Anbudsförfrågan i samverkan med projektledare HSB hämtas in och Edwardsson måleri AB godkänns.

Ommålning av trapphus innefattar 2 trapphus, åtgärd på skadade väggar och tak. Målning av väggar till vita fondväggar och skurkant, slipning och omlackering av handledare, målning av plåtdörr till källare och vind. Ny belysning i LED.

Kostnad exklusive moms: 126 500 kr.

Uppdraget slutfört.