Djäknegatan 1 Tak och balkong

Johns bygg & fasad AB åtog sig uppdraget för renovering av tak och balkong av Djäknegatan 1, med start 18 januari 2021. Godkänd och accepterad offert/kontrakt i samråd med projektledare från HSB och representant från styrelsen BBIM. Kontraktssumman enligt anbud 3.150.000 kronor exkl. moms.

Tak och balkong på Djäknegatan 1 bedömdes vara i en total renoveringsbehov. Takrenovering innefattar nytt takomläggning inklusive plåtarbete. Balkongrenovering innefattar omgjutning av balkong golv, samt målning och uppfräschning av balkongväggar, och nya balkongräcken.

Förväntad färdigställande vecka 23.

Status uppdatering

  • För de som har sitt garage på Djäknegatan 1, och under en balkong, kommer tyvärr behöva få ställa sig på betalparkeringen, detta då ställningar kommer resas för gjutningen. Ansvarig på Johns bygg & fasad kommer kontakta er. Vid betalning av parkering längs med gatan, spara kvitton, dessa kommer behöva redovisas.
  • Viss försening med balkongrenoveringen, detta då taket varit prioriterad under rådande väderlek, dock förväntar bygget vara färdigställt enligt tidsplan.
  • Läckage på tak Djäknegatan 1 uppmärksammades av medlem, arbetet är åtgärdad.
  • Ställningar på framsida och dosorna förväntas tas ner vecka 21.
  • Gjutning av balkonger sker vecka 21.
  • Taket är klart, och kontroll av åtgärder sker.
  • Cement har lagts, och ska torkas.
  • Fönster till balkong har täckts inför putsning av balkonggolv och vägg.
  • Projektet väntas bli någon vecka försenad. 2021-06-07