Medlemsinformation januari 2021

 • Tak- och balkongrenoveringarna på Djäknegatan 1 kör igång den 18 januari. Arbetet påbörjas med uppförande av en byggnadsställning vilket beräknas ta ca 3 veckor. Sedan påbörjas arbetet med balkonger och tak. Det kommer att vara samma entreprenör (Johns Fasad & Bygg) som gjorde renoveringen av Djäknegatan 3. Mer information kommer från Johns inom kort.
 • Övergången till HSB för ekonomisk förvaltning är nu klar och alla boende ska ha fått sina nya avier från HSB. I samma utskick från HSB ska det finnas information om hur man kommer igång med autogiro samt e-faktura. Om du har några funderingar kring detta är det bara att ringa till HSB på 031-776 84 00.
 • Styrelsen har godkänt en offert på målning av trapphusen på Djäknegatan 3. Om målningen faller väl ut kommer även trapphusen på Djäknegatan 1 samt Hagåkersgatan 7-9 att målas om. De nya färgerna i trapphusen kommer att vara vit och grå. Det är inte bestämt än när arbetet kommer att köra igång.
 • Just nu är det 3 personer i kö till garage, 3 personer i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Medlemsinformation december 2020

 • Tak- och balkongrenovering på Djäknegatan 3 är nu klart enligt tidsplan.
  Ställningarna är nertagna och bakom inhängning inför renovering på Djäknegatan 1.
 • Tak- och balkongrenovering på Djäknegatan 1 startar vecka 3 2021.
 • Påminnelse till garageinnehavare, vi följer föreningens skrivelse om att ha våra bilar inne i garaget, detta är oerhört viktigt för de som har garage på Djäknegatan inför byggstart. Mer information går ut inom kort.
 • Just nu är det 3 i kö för parkering, 2 för garage och 0 till MC

Oljud onsdag 14/10

Nu på onsdag 14/10 med start kl. 07:00 kommer entreprenören Johns Bygg & Fasad att att lyfta upp nya betongpannor på taket på Djäknegatan 3.

Detta kommer att medföra en hel del stök och kanske oljud. Var vänlig att respektera avspärrningar kring kranbilen.

För eventuella frågor är du välkommen att kontakta:
Enis, projektledare på Johns Bygg & Fasad
0709-25 52 08
enis@johns.se

Medlemsinformation oktober 2020

 • Tak- och balkongrenoveringarna på Djäknegatan 3 fortskrider fortfarande enligt tidsplanen. Vi har dock haft två incidenter där det regnat in, det första var på vinden och flera vindsförråd blev utsatta för vatten men detta håller på att åtgärdas nu med fläktar som torkar upp. Entreprenören har kontaktat alla förrådsinnehavare. Det andra var att det läckt in vatten genom ett fönster till en vindslägenhet, som tur var rörde det sig om väldigt lite vatten.
 • Styrelsen håller på att gå igenom planer för när tak- och balkongrenovering av Djäknegatan 1 ska utföras. Det kan bli aktuellt 2021 eller 2022, inget beslut har tagits än då det är flera aspekter som ska vägas in som t.ex. föreningens ekonomi samtidigt som balkongerna på Djäknegatan 1 är i väldigt dåligt skick.
 • Det blir ingen vanlig fixardag nu i höst, istället blir det en annan variant. Se separat anslag från Trädgårdsgruppen. En container är dock beställd till den 23 oktober som kommer finnas tillgänglig för alla medlemmar/hyresgäster att slänga skräp i.
 • Just nu är det 1 person i kö till garage, 2 personer i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Medlemsinformation september 2020

 • Tak- och balkongrenoveringarna på Djäknegatan 3 fortskrider enligt plan. De nya balkongräckena kommer få samma gröna färg som balkongerna på Hagåkersgatan 7-9. Samma gröna färg kommer även balkongerna på Djäknegatan 1 få när de ska renoveras.
 • Som tidigare informerats kommer avgiften höjas från 1 oktober med 5%.
 • Ytterporten på Djäknegatan 1A har råkat ut för sabotage/inbrottsförsök men har nu reparerats. Inga andra ytterportar eller dörrar verkar ha blivit utsatta.
 • Just nu är det 4 personer i kö till garage, 2 personer i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Medlemsinformation augusti 2020

 • Arbetet med renoveringar av tak, balkonger och fasad på Djäknegatan 3 har nu kommit igång då arbetet med att få upp ställningar runt huset har påbörjats. Arbetet beräknas preliminärt vara klart under vecka 50.
 • Styrelsen har diskuterat kring att ersätta den befintliga sopsorteringen på Djäknegatan med ett miljöhus men tyvärr läggs detta åt sidan så tills vidare då  föreningen har stora renoveringar framför sig som tär en del på vår ekonomi.
 • Just nu är det 3 personer i kö till garage, 1 person i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.

Renovering av balkonger och tak på Djäknegatan 3

Styrelsen har nu skrivit avtal med Johns Bygg och Fasab AB gällande renovering av balkonger samt takbyte på Djäknegatan 3.

Arbetet kör igång måndagen den 17 augusti. Arbetet med taket beräknas vara klart i oktober och arbetet med balkongerna i början på december.

Entreprenören kommer inte gå in i lägenheter under arbetstiden. Däremot kommer en arbetsställning att sättas upp runt huset. Mer information kommer från entreprenören i samband med att arbetet kör igång.

Medlemsinformation juni 2020

 • Protokollet från årsmötet finns tillgängligt på föreningens hemsida. Om någon medlem önskar få en papperskopia är det bara att kontakta styrelsen så ordnar vi det.
 • Avgiften kommer höjas med 5% från och med oktober 2020 (gäller ej hyresrätter). Anledningen till höjningen är kommande renoveringskostnader för bl.a. balkonger på Djäknegatan 1-3 samt byte av tak på både Djäkne- och Hagåkersgatan.
 • Föreningen har fått in tre olika offerter för balkong- och takrenoveringen av Djäknegatan 3. Styrelsen ska nu besluta om vilken offert som blir bäst för föreningen samt träffa entreprenören och komma överens om en tidsplan. Mer information om detta kommer under sommaren.
 • Telefonnumret till Securitas gällande akuta fel ändras från och med 1 juli. Nytt telefonnummer blir då 010-470 53 01.
 • Föreningen kommer att byta ekonomisk förvaltare till HSB. Bytet görs vid årsskiftet. Mer information om detta kommer i höst.
 • Just nu är det två personer i kö till garage, tre personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till MC-garage.

Tillsynsrapport

Vår förvaltare på HSB har nu gjort årets översyn över våra hus och har gjort en tillsynsrapport som finns att läsa här.