Medlemsinformation februari 2021

  • Arbetet med att få upp byggställningen på Djäknegatan 1 är nu i sitt slutskede och arbetet med balkongerna har kört igång.
  • Målningen av trapphusen på Djäknegatan 3 har påbörjats.
  • Årets årsmöte kommer bli i slutet av april och kommer bli ett fysiskt möte men med restriktioner. Se separat anslag om information om motioner.
  • Preliminärt kommer vi köra igång med en digital köplats hos HSB för parkeringsplatser och garage i början på april. Alla boende kommer att kunna ansöka samt se sin köplats i en webbtjänst hos HSB.
  • Just nu är det 2 personer i kö till parkeringsplats, 2 i kö till garage och ingen i kö till MC-garage.