Årsmöte och motioner

Tisdagen den 20 april är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 7 mars.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.

Kallelse till årsmötet med dagordning kommer delas ut i alla brevlådor. Redovisning kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Pga Covid-19 önskar styrelsen att våra medlemmar funderar över om just deras motion verkligen behöver skickas in till detta årsmöte. Kanske kan den vänta till nästa årsmöte alternativt går det bra att få till en extrastämma under hösten då pandemin förhoppningsvis lagt sig. Självfallet går det också bra att mejla in förslag till styrelsen när som helst under året.

Anledningen till denna önskan är för att kunna hålla årsmötet så kort som möjligt.