Medlemsinformation september 2020

  • Tak- och balkongrenoveringarna på Djäknegatan 3 fortskrider enligt plan. De nya balkongräckena kommer få samma gröna färg som balkongerna på Hagåkersgatan 7-9. Samma gröna färg kommer även balkongerna på Djäknegatan 1 få när de ska renoveras.
  • Som tidigare informerats kommer avgiften höjas från 1 oktober med 5%.
  • Ytterporten på Djäknegatan 1A har råkat ut för sabotage/inbrottsförsök men har nu reparerats. Inga andra ytterportar eller dörrar verkar ha blivit utsatta.
  • Just nu är det 4 personer i kö till garage, 2 personer i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.