Medlemsinformation augusti 2020

  • Arbetet med renoveringar av tak, balkonger och fasad på Djäknegatan 3 har nu kommit igång då arbetet med att få upp ställningar runt huset har påbörjats. Arbetet beräknas preliminärt vara klart under vecka 50.
  • Styrelsen har diskuterat kring att ersätta den befintliga sopsorteringen på Djäknegatan med ett miljöhus men tyvärr läggs detta åt sidan så tills vidare då  föreningen har stora renoveringar framför sig som tär en del på vår ekonomi.
  • Just nu är det 3 personer i kö till garage, 1 person i kö till parkeringsplats och 0 i kö till MC-garage.