Renovering av balkonger och tak på Djäknegatan 3

Styrelsen har nu skrivit avtal med Johns Bygg och Fasab AB gällande renovering av balkonger samt takbyte på Djäknegatan 3.

Arbetet kör igång måndagen den 17 augusti. Arbetet med taket beräknas vara klart i oktober och arbetet med balkongerna i början på december.

Entreprenören kommer inte gå in i lägenheter under arbetstiden. Däremot kommer en arbetsställning att sättas upp runt huset. Mer information kommer från entreprenören i samband med att arbetet kör igång.