Tillsynsrapport

Vår förvaltare på HSB har nu gjort årets översyn över våra hus och har gjort en tillsynsrapport som finns att läsa här.