Medlemsinformation maj 2020

  • En kallelse till årsmötet den 8 juni har delats ut till samtliga medlemmar. Årsmötet kommer att vara i Bosgårdsskolans matsal.
  • Projektledare på HSB håller på att planera tak- och balkongrenoveringar på Djäknegatan 1 och 3 och håller just nu på med arbete kring förfrågningsunderlaget till entreprenörer.
    Arbetet kommer att påbörjas på Djäknegatan 3 och renoveringarna kör preliminärt igång i augusti. Mer information kommer i juni.
  • Det är avloppslukt i källaren på Djäknegatan 1, utredning pågår.
  • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplats och ingen i kö till MC-garage.