Medlemsinformation april 2020

Den 14 april hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

  • Det framflyttade årsmötet kommer att vara den 8 juni. En kallelse till årsmötet kommer i maj.
  • Vårens fixardag som var tänkt att ha lördagen den 25 april är inställd pga Covid-19. En container kommer dock att finns tillgänglig under detta datum där medlemmar kan slänga saker (EJ ELEKTRONIK!).
  • Vår förvaltare på HSB har påbörjat arbetet med att gå igenom föreningens underhållsplan. Pga nuvarande läge med Covid-19 kommer sannolikt saker i underhållsplanen behöva flytta runt tidsmässigt. 
  • En okulär besiktning av balkongerna på Djäknegatan kommer ske tillsammans med hantverkare i slutet på april. Besiktningen kommer ske ifrån gräsmattan så inga medlemmar kommer behöva släppa in personer i sina lägenheter. Besiktningen görs som förberedande arbete inför balkongrenoveringen.
  • Just nu är det fyra personer i kö till garage, två personer i kö till parkeringsplatsen och ingen i kö till MC-garage.