Årsmöte och motioner

Tisdagen den 21 april är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 mars.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A. Kallelse till årsmötet med dagordning och redovisning kommer delas ut i alla brevlådor.