Medlemsinformation november 2019

Den 6 november hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

  • Arbetet med att byta ut de felaktiga kulturglasen på Hagåkersgatan 9A-9B påbörjas inom kort (gäller enbart de fönster där medlemmar har lämnat in anmärkningar). Mer information om detta kommer!
  • Just nu är det 5 i kö till garage men ingen kö till varken parkering eller MC-garage.
  • Spolning av avlopp i samtliga lägenheter kommer startas måndagen den 11 november. Arbetet kommer starta på Hagåkersgatan 7A. Mer information om när de kommer till din trappuppgång kommer att stå på alla ytterportar inom kort.
  • Styrelsen gjorde en rensning av cyklar och barnvagnar i samtliga källare den 26 oktober och totalt ställdes 23 stycken cyklar och 1 sulky undan. Hittills har 5 cyklar och 1 sulky lämnats tillbaks.
  • Det har börjat läcka in regnvatten i garagelängan på Hagåkersgatan, styrelsen ska nu ta in offerter från hantverkare som kan åtgärda detta.